Witamy na stronie internetowej Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II”


 

Cel Fundacji

Budowa „żywego" pomnika wdzięczności dla Papieża Jana Pawła II
Pomoc sierotom rzeczywistym i społecznym
Budowa Domu Seniora

Drodzy Przyjaciele „Wioski Serca”

Na świecie jest wiele dzieci, którym brak miłości i ciepła, bo los umieścił ich w domach dziecka. Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” chce stworzyć im małe Betlejem, dać ciepło rodzicielskiego domu. Zapraszamy do współpracy i pomocy wszystkich ludzi dobrego serca. Przyjaciołom „Wioski Serca”,

ofiarodawcom, wspierającym nasze dzieło modlitwą serdecznie dziękujemy. Ofiary na budowę „Wioski Serca” składać można na konto:

ING BANK ŚLĄSKI 91 1050 1214 1000 0023 0413 5888

Wioska Serca - żywy pomnik Jana Pawła II.  Zapraszamy do współpracy

Misja Fundacji

Misją Fundacji jest wybudowanie „Wioski Serca" dla rodzinnych domów dziecka, jako środowiska najbardziej zbliżonego do warunków domu rodzinnego, oraz domu seniora.