Usługi opiekuńcze w społeczności lokalnej wsparte usługą teleopieki

Usługi opiekuńcze w społeczności lokalnej wsparte usługą teleopieki

Projekt dotyczy świadczenia usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, dla 124 uczestników, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.