Zakończone projekty

Tym się zajmowaliśmy

Bezpłatna opieka medyczna

Bezpłatna opieka medyczna

Projekt pn.: DDOM Wioski Serca w Katowicach, którego celem jest wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla mieszkańców woj. śląskiego.

czytaj dalej
Bezpłatna teleopieka

Bezpłatna teleopieka

W projekcie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługi telemedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

czytaj dalej