Bezpłatna opieka medyczna

Bezpłatna opieka medyczna

Projekt pn.: DDOM Wioski Serca w Katowicach, którego celem jest wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla mieszkańców woj. śląskiego.