O nas

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom
„Wioska Serca im. Jana Pawła
 II”
jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, zajmująca się dziećmi pozbawionymi rodziny.

Misja Fundacji

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, zajmująca się dziećmi pozbawionymi rodziny (sieroty rzeczywiste i społeczne).

Celem Fundacji jest wybudowanie „Wioski Serca” dla rodzinnych domów dziecka, jako środowiska najbardziej zbliżonego do warunków domu rodzinnego, oraz domu seniora, co pozwoli na integrację młodego i starego pokolenia.

Dzieło Fundacji stanowić będzie żywy pomnik wdzięczności dla największego z Polaków – św. Jana Pawła II. 

Wioska Serca, jaka wyrośnie w Katowicach, będzie pierwszym takim miejscem na Śląsku.

Cel Fundacji

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” realizuje przesłanie ewangelicznej miłości i nauczania wielkiego Polaka Papieża Św. Jana Pawła II. Budowa „żywego” pomnika wdzięczności dla Papieża Jana Pawła II, dla którego troska o dzieci, zwłaszcza pokrzywdzone przez los, była zawsze bliska. Pomoc sierotom rzeczywistym i społecznym poprzez stworzenie dla nich prawdziwego domu. Budowa Domu Seniora przeznaczonego dla samotnych starszych ludzi. Lokalizacja Domu Seniora w bezpośrednim sąsiedztwie dzieci ma na celu integrację seniorów i dzieci, a dzięki temu symbiozę doświadczenia życiowego ludzi starszych z radością i ciekawością świata dzieci. Los sierot nie jest obojętny dla nikogo, kto posiada ludzkie serce. Trudno znaleźć Polaka, którego serce nie bije wdzięcznością dla wielkiego Papieża – Św. Jana Pawła II. Nadszedł czas, aby nauka Papieża przybierała konkretny kształt. „Wioska Serca”, która wyrośnie z naszej miłości i zaangażowania, będzie realizacją tej właśnie idei.

 

 Zwracamy się z gorącym apelem do:  

 przedsiębiorców i firm;

 osób fizycznych;

 wszystkich ludzi dobrej woli;

o wsparcie tego szlachetnego dzieła.

 

Wioska Serca im. Jana Pawła II, czyli specjalne, rodzinne domy dziecka powstaną na placu Alfreda w Katowicach-Wełnowcu. Miasto Katowice wydzierżawiło fundacji, która będzie tworzyła to miejsce na razie 3 budynki po górniczej kolonii. Pomieszczenie czeka teraz gruntowny remont i modernizacja. Inwestycję symbolicznie zapoczątkowało wmurowanie kamienia węgielnego, poświęconego jeszcze przez papieża Benedykta XVI. Dokonał go abp. Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Wioska Serca, jaka wyrośnie w Katowicach będzie pierwszym takim miejscem na Śląsku. Modernizowane wnętrza mają zostać przystosowane pod potrzeby wielodzietnych rodzin.

Zarząd

Członkowie zarządu

Adam Dzieża

Prezes Zarządu

Sylwia Zając

Członek Zarządu

Rada fundacji

Pypłacz Eugenia

Sośnierz Marek

Szweda Krystyna

Badura Stanisław

Huniak Danuta