Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Miasto Mysłowice realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami –
edycja 2023”, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Realizacja Zadania zleconego przez Ministra

Rodziny i Polityki Społecznej poprzez

Miasto Mysłowice pt. „Asystent osobisty osoby

niepełnosprawnej – Edycja 2023”

Miasto Mysłowice realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja
2023”, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „ Wioska Serca im. Jana Pawła II” na zlecenie
Gminy Miasta Mysłowice poprzez MOPS Mysłowice, jest realizatorem zadania
publicznego „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”
Zlecenie realizowane jest w formie zadania publicznego

FORMY WSPARCIA:
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki,
  wystawy);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do/z placówki
  oświatowej.
  UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST CAŁKOWICIE NIEODPŁATNY.
  W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (32) 317-36-
  13 lub (32) 317-36-40.
  Szczegóły Programu –  https://mops-myslowice.pl/?page_id=6682

Dofinansowanie projektu:

Pliki do pobrania:

REGULAMIN

HARMONOGRAM

KARTA ZGŁOSZENIOWA

OŚWIADCZENIE O WYBORZE ASYSTENTA

MAŁOLETNI. Akceptacja asystenta

DEKLARACJA UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE O NIEFIGUROWANIU W RSP

ZAKRES CZYNNOŚCI AOOZN

RODO