PODZIĘKOWNIE

PODZIĘKOWNIE

Logo Wioska serca

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom

Wioska Serca im. Jana Pawła II

40-153 Katowice

ul. Plac Alfreda 3

Do Wszystkich, którzy w mijającym 2023 roku wspierali nasze działania.

                                    Do   Szanownych  Darczyńców „Wioski Serca”

Mija kolejny rok naszej działalności wspierającej niepełnosprawne

 dzieci jak i osoby starsze.

Jak Wiece główny celem działania Fundacji  jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności dzieciom i osobom  w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnym i schorowanym.

Działalność  tę prowadzimy jako non profit, a wszelkie koszty związane z utrzymaniem  Fundacji pochodzą ze wspierania nas przez DARCZYŃCÓW  dobrych ludzi.

W mijającym 2023 roku  objęliśmy pomocą kolejnych 170 osób z Katowic, Mysłowic, Będzina, Jaworzna, Bytomia, Świętochłowic , Siemianowic, Żor i miast ościennych.

Najmłodszy nasz podopieczny miał 15 miesięcy, a najstarszy 93 lata ( wszyscy niepełnosprawni i schorowani).

Ta pomoc była możliwa dzięki Waszemu ogromnemu wsparciu finansowemu, które czyniliście przez cały rok, za co bardzo WSZYSTKIM dzisiaj dziękuję.

Gdyby nie WY SZANOWNI DARCZYŃCY nie byłoby dzisiaj tak wielu uśmiechniętych                      i radosnych, a na pewno zaopiekowanych  i ich bliskich.

Nie ma słów na wyrażenie Wam wdzięczności za tę pomoc, którą otrzymaliśmy od WAS, niech w słowie DZIĘKUJE zwierają się te wszystkie ich uśmiechy, radości poczucie ulgi którą podarowaliśmy im z WASZĄ pomocą.

Dziękujemy  z wdzięcznością

Zarząd Fundacji, Pracownicy oraz  Wolontariusze

Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom

 „Wioska Serca im. Jana Pawła II”