Usługi zdrowotne dla Seniorów 65+

Usługi zdrowotne dla Seniorów 65+


„Usługi zdrowotne dla Seniorów 65+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne,
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

Okres realizacji projektu: 2020-09-01 – 2022-12-31
Dofinansowanie: 1 771 457,00 PLN
Opis projektu:
Projekt dotyczy deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i polega na zwiększeniu dostępu 90 os.(54 kobiet i 36 mężczyzn) w wieku powyżej 65 lat, zamieszkujących woj. śl., a w szczególności subregion centralny, do porad i konsultacji lekarza POZ i lekarzy specjalistów, badań medycznych, rehabilitacji oraz teleopieki.

Grupa docelowa projektu to 90 osób niesamodzielnych (54 K/36 M) oraz 7 os. Kadry medycznej Twoje Zdrowie S.A. – Partnera proj.

W projekcie zaplanowano usługi zdrowotne (w tym badania: rtg, spirometrię, densytometrię, ekg spoczynkowe i wysiłkowe, ergospirometrię, usg, ocene składu masy ciała oraz ocenę postawy, zakresu ruchu, dynamiki i siły układy kostno-stawowego i mięśniowego), rehabilitację (w tym m. in. terapię komorą hiperbaryczną) oraz usługi teleopieki (90 opasek SOS) i tele usługi medyczne (54 zdalne EKG i 23 zdalne glukometry). Telemedycyna pozwoli na świadczenie usług w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę.

ZAMÓWIENIE 1
Data publikacji: 10.11.2022 r.
Termin naboru ofert: 18.11.2022 r. do godz. 08:00
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług dla uczestników projektu przez lekarzy wykonujących badania
• ZAPYTANIE OFERTOWE
• FORMULARZ OFERTY
• UMOWA (PROJEKT)

Co oferujemy w projekcie:

  • 3 bezpłatne wizyty u lekarza POZ (internisty),
  • 8 bezpłatnych wizyt u lekarzy specjalistów, według potrzeb (ortopeda, kardiolog, urolog, neurolog i in.)
  • bezpłatne badania: rtg, usg, ekg i inne
  • bezpłatne zabiegi w komorze hiperbarycznej,
  • bezpłatną rehabilitację i fizjoterapią wg wskazań lekarza rehabilitacji medycznej, przyjmującego w ramach projektu,
  • bezpłatną opaskę SOS („opaskę życia”), zdalne EKG i/lub zdalny glukometr wraz z całodobową możliwością konsultacji wyników i stanu zdrowia (również w niedzielę i święta, 24h na dobę).

Gdzie wykonujemy usługi: Przychodnia Twoje Zdrowie S.A.-ul. Ligocka 3, Katowice
Rehabilitacja: Plac Alfreda 4, Katowice
Przez jaki okres: od teraz do 30.11.2022 r.
Kto może zgłosić się do projektu: osoby w wieku 65+ zamieszkujące województwo śląskie.

Zgłoś się, wysyłając maila na adres koloniaalfred@gmail.com
Podaj imię i nazwisko oraz nr telefonu (uczestnika lub osoby do kontaktu).
Liczba miejsc ograniczona!

W razie pytań zadzwoń: 784 353 965
Zapraszamy!

Dokumenty:
Regulamin korzystania ze wsparcia
Regulamin rekrutacji uslugi zdrowotne
Zalacznik nr 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zalacznik nr 2. Formularz rekrutacyjny
Zalacznik nr 3. Oswiadczenia
Zalacznik nr 4. Umowa uczestnictwa w projekcie