Zadanie publiczne dla Miasta Mysłowice

Zadanie publiczne dla Miasta Mysłowice

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.