Usługi zdrowotne dla Seniorów 65+

Usługi zdrowotne dla Seniorów 65+

„Usługi zdrowotne dla Seniorów 65+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne,Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i...
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Miasto Mysłowice realizuje program„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023”, dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoKwota dofinansowania: 1 208 580,91 zł.Całkowita wartość: 1 220 666,72.GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST WPROWADZENIE USŁUGI...
Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Ogłaszamy nabór uczestników do Programu  Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i...
Centrum Rekreacyjno-Wytchnieniowe Dni Otwarte

Centrum Rekreacyjno-Wytchnieniowe Dni Otwarte

Zgłoś się na bezpłatne konsultacje. Podziel się swoimi problemami z naszą kadrą rehabilitantów i fizjoterapeutów. Umów się na zabiegi i daj sobie pomóc. Zapraszamy szczególnie seniorów, dla których nasza Fundacja działa od lat, niosąc wsparcie i pomoc. Jesteśmy jak...