Zarząd

1. Adam Dzieża – Prezes Zarządu

2. Sylwia Zając – Członek Zarządu