Władze fundacji

ZARZĄD FUNDACJI to organ odpowiedzialny za bieżącą działalność i realizację polityki Fundacji, zgodnie z uchwałami Rady Fundacji.

KRS: 0000254936

Wyszukiwanie Podmiotu