Rada fundacji

1. Pypłacz Eugenia

2. Sośnierz Marek

3. Szweda Krystyna

4. Badura Stanisław

5. Huniak Danuta