KRS 0000254936

PODARUJ SWÓJ 1% DLA WIOSKI SERCA

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” :: dział plików

Dokumenty Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom

„Wioska Serca im. Jana Pawła II”

Zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadą przejrzystości finansów poniżej publikujemy sprawozdania z działalności naszej organizacji oraz inne dokumenty.

Zawartość Foldery/Pliki
(0/2)
(7/37)

Projekt pn.: Adaptacja i remont budynków poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, na potrzeby powstania Centrum Usług  Społecznych dla Rodziny 'Wioska Serca im. Jana Pawła II'

(8/29)