Misja fundacji

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, zajmująca się dziećmi pozbawionymi rodziny (sieroty rzeczywiste i społeczne).

Celem Fundacji jest wybudowanie „Wioski Serca” dla rodzinnych domów dziecka, jako środowiska najbardziej zbliżonego do warunków domu rodzinnego, oraz domu seniora, co pozwoli na integrację młodego i starego pokolenia.

Dzieło Fundacji stanowić będzie żywy pomnik wdzięczności dla największego z Polaków – św. Jana Pawła II. 

Wioska Serca, jaka wyrośnie w Katowicach, będzie pierwszym takim miejscem na Śląsku.