Jak nam pomóc?

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, wrażliwych na los najbardziej pokrzywdzonych przez życie, dzieci – sieroty, a także osoby stare, o pomoc w realizacji szlachetnego dzieła jakim jest „Wioska Serca”. Powołana została Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” i zarejestrowana w KRS 0000254936 w dniu 18.04.2006. Podaruj swój 1% dla Wioski Serca.

Pragniemy uruchomić szeroki ruch społeczny, by wyzwolić dobro i zaangażować wielu w duchu wdzięczności dla wielkiego Papieża Polaka Jana Pawła II, dla którego osoba ludzka, zwłaszcza krzywdzona przez los, była zawsze zadaniem priorytetowym. I taki testament miłości pozostawił nam Św. Jan Paweł II. 

Wszystkich naszych ofiarodawców i sponsorów umieścimy na naszej stronie internetowej, chyba że zdecydują inaczej. Z góry dziękujemy za zrozumienie i pomoc w tym dziele, życząc wszelkiej pomyślności – Szczęść Boże!

ks. dr Jan Grzesica