KRS 0000254936

PODARUJ SWÓJ 1% DLA WIOSKI SERCA

Art. 111§1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi: przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego”. Zatem ADOPTOWAĆ (PRZYSPOSOBIĆ ) może :

  • małżeństwo bezdzietne;
  • małżeństwo posiadające własne dzieci;
  • osoba nie będąca w związku małżeńskim;
  • (jednak) przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie (art.115 §1).