Cel fundacji

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawia II” realizuje przesłanie ewangelicznej miłości i nauczania wielkiego Polaka Papieża Św. Jana Pawła II. Budowa „żywego” pomnika wdzięczności dla Papieża Jana Pawia II, dla którego troska o dzieci, zwłaszcza pokrzywdzone przez los, była zawsze bliska. Pomoc sierotom rzeczywistym i społecznym poprzez stworzenie dla nich prawdziwego domu. Budowa Domu Seniora przeznaczonego dla samotnych starszych ludzi. Lokalizacja Domu Seniora w bezpośrednim sąsiedztwie dzieci ma na celu integrację seniorów i dzieci, a dzięki temu symbiozę doświadczenia życiowego ludzi starszych z radością i ciekawością świata dzieci. Los sierot nie jest obojętny dla nikogo, kto posiada ludzkie serce. Trudno znaleźć Polaka, którego serce nie bije wdzięcznością dla wielkiego Papieża – Św. Jana Pawia II. Nadszedł czas, aby nauka Papieża przybierała konkretny kształt. „Wioska Serca”, która wyrośnie z naszej miłości i zaangażowania, będzie realizacją tej właśnie idei.

 Zwracamy się z gorącym apelem do:  

przedsiębiorców i firm;

osób fizycznych;

wszystkich ludzi dobrej woli;

o wsparcie tego szlachetnego dzieła.

Wioska Serca im. Jana Pawła II, czyli specjalne, rodzinne domy dziecka powstaną na placu Alfreda w Katowicach-Wełnowcu. Miasto Katowice wydzierżawiło fundacji, która będzie tworzyła to miejsce na razie 3 budynki po górniczej kolonii. Pomieszczenie czeka teraz gruntowny remont i modernizacja. Inwestycję symbolicznie zapoczątkowało wmurowanie kamienia węgielnego, poświęconego jeszcze przez papieża Benedykta XVI. Dokonał go abp. Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Wioska Serca, jaka wyrośnie w Katowicach będzie pierwszym takim miejscem na Śląsku. Modernizowane wnętrza mają zostać przystosowane pod potrzeby wielodzietnych rodzin.