KRS 0000254936

PODARUJ SWÓJ 1% DLA WIOSKI SERCA

 

Okres realizacji projektu: 2019-10-01 - 2021-09-30

Opis projektu: Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 66 osób - uczestników wsparcia, mieszkańców woj. Śląskiego.

Grupa docelowa osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenie, zamieszkujące podregion katowicki.

W projekcie realizowane będą usługi w zakresie badań diagnostycznych, rehabilitacji, zajęć terapeutycznych, usług opiekuńczych, fizjoterapii, konsultacji specjalistycznych, usług opiekuńczych, wyżywienia i transportu.

Cel główny projektu: Celem głównym proj. jest objęcie zdeinstytucjonalizowaną opieką medyczną 66 osób – mieszkańców woj. Śląskiego w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 65% osób w wieku 65+, w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2021.

 

ZAMÓWIENIE 1
Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu do rehabilitacji na potrzeby DDOM („Dzienny Dom Opieki Medycznej”) Wioski Serca w Katowicach.

Termin składania ofert: 13.11.2019 do godz. 10.00

Status zamówienia: zakończone

Załączniki: 

 

ZAMÓWIENIE 2

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w charakterze lekarzy / specjalistów dla potrzeb  Dziennego Domu Opieki Medycznej  Wioski Serca w Katowicach, przy Placu Alfreda 3.

Termin składania ofert: 4.11.2019, do godz. 10.00

Status zamówienia: zakończone

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

 

ZAMÓWIENIE 3
Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń DDOM  Wioski Serca
w Katowicach.

Status zamówienia: planowane

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)

 

ZAMÓWIENIE 4
Przedmiot zamówienia: Transport z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) Wioski Serca w Katowicach i powrót do miejsca zamieszkania.  

Status zamówienia: planowane

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)

 

ZAMÓWIENIE 5
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi wyżywienia.

Status zamówienia: planowane

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)

 

ZAMÓWIENIE 6
Przedmiot zamówienia: Zakup usług medycznych – badań diagnostycznych.

Status zamówienia: planowane

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)