KRS 0000254936

PODARUJ SWÓJ 1% DLA WIOSKI SERCA

pasek 01

Okres realizacji projektu: 2019-10-01 - 2021-12-29

Całkowita wartość projektu                      1 288 087,84

Wydatki kwalifikowane                             1 288 087,84

Dofinansowanie                                         1 197 921,69

Wkład Funduszu Europejskich                  1 094 874,66 zł

Opis projektu: Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 66 osób - uczestników wsparcia, mieszkańców woj. Śląskiego.

Grupa docelowa osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenie, zamieszkujące podregion katowicki.

W projekcie realizowane będą usługi w zakresie badań diagnostycznych, rehabilitacji, zajęć terapeutycznych, usług opiekuńczych, fizjoterapii, konsultacji specjalistycznych, usług opiekuńczych, wyżywienia i transportu.

Cel główny projektu: Celem głównym proj. jest objęcie zdeinstytucjonalizowaną opieką medyczną 66 osób – mieszkańców woj. Śląskiego w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 65% osób w wieku 65+, w okresie od 01.10.2019 do 29.12.2021.

Od 1 października 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu. 

Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w projekcie, to prosimy o wydrukowanie
dokumentów (w kolorze) i wypełnienie ich oraz przyniesienie bądź
przesłanie pod adres ul. Kawek 2b/2 40-537 Katowice.

Isnieje również możliwość przesłania ich skanów na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Uczestnikami projektu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące kryteria:

  • po 60 roku życia,
  • zamieszkała na terenie województwa śląskiego,
  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w  najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
  • skierowanie lekarza POZ lub lekarza w szpitalu,
  • poziom samodzielności w skali Barthel 40-65 punktów,
  • brak wykluczenia z możliwości skorzystania z DDOM,
  • prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1_SKIEROWANIE OD LEKARZA
ZAŁĄCZNIK NR 2_KARTA OCENY BARTHEL
ZAŁĄCZNIK NR 3-4_DEKLARACJA_UCZESTNICTWA
ZAŁĄCZNIK NR 5 I 6_OŚWIADCZENIE_UCZESTNIKA_+ OŚWIADCZENIE O RÓWNOŚCI_DDOM
ZAŁĄCZNIK NR 7_OŚWIADCZENIE_O REZYGNACJI
ZGODA NA TRANSPORT
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU
OŚWIADCZENIE O OSIĄGANYM DOCHODZIE
OŚWIADCZENIE O BRAKU WYKLUCZENIA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICWA

ZAMÓWIENIE 1
Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu do rehabilitacji na potrzeby DDOM („Dzienny Dom Opieki Medycznej”) Wioski Serca w Katowicach.

Termin składania ofert: 13.11.2019 do godz. 10.00

Status zamówienia: zakończone

Załączniki: 

ZAMÓWIENIE 2

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w charakterze lekarzy / specjalistów dla potrzeb  Dziennego Domu Opieki Medycznej  Wioski Serca w Katowicach, przy Placu Alfreda 3.

Termin składania ofert: 13.01.2020 r.

Status zamówienia: zakończone

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAMÓWIENIE 3
Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń DDOM  Wioski Serca
w Katowicach.

Status zamówienia: planowane

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)

ZAMÓWIENIE 4
Przedmiot zamówienia: Transport z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) Wioski Serca w Katowicach i powrót do miejsca zamieszkania.

Termin składania ofert: 23.12.2019 r. godz. 10.00  

Status zamówieniazakończone

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

PYTANIE I ODPOWIEDŹ

 

ZAMÓWIENIE 5
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi wyżywienia.

Termin składania ofert: 21.10.2020 do godz. 10.00

Status zamówienia: zakończone

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA (PROJEKT)

ROZSTRZYGNIĘCIE_OGŁOSZENIA

 

ZAMÓWIENIE 2.2
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapeuty dla potrzeb Dziennego Domu Opieki Medycznej DDOM Wioski Serca w Katowicach.

Termin składania ofert: 26.01.2020 r. godz. 10.00

Status zamówienia: zakończone

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA

ROZSTRZYGNIĘCIE_OGŁOSZENIA 

 

Zamówienie nr 2.2.1

Przedmiot Zamówienia: Świadczenie usług lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla potrzeb Dziennego Domu Opieki Medycznej DDOM Wioski Serca w Katowicach.

Termin składania ofert: 1.03.2021 r.

Status zamówienia: zakończone

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamówienie 2.3

Przedmiot zamówieniaŚwiadczenie usług terapeuty zajęciowego na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej DDOM Wioski Serca w Katowicach.

Termin składania ofert: 16.03.2021 r. do godz. 10.00

Status zamówienia: zakończone

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY
UMOWA

ROZSTRZYGNIĘCIE_OGŁOSZENIA 

 

Zamówienie 2.4

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług psychologa/psychoterapeuty na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej DDOM Wioski Serca w Katowicach.

Termin składania ofert: 2.07.2021 r. godz. 11.00

Status zamówienia: w trakcie

 Załączniki:
ROZEZNANIE RYNKU
FORMULARZ OFERTY
UMOWA