KRS 0000254936

PODARUJ SWÓJ 1% DLA WIOSKI SERCA

naglowek 65 01 

 

 

"Usługi zdrowotne dla Seniorów 65+" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

 

Okres realizacji projektu: 2020-09-01 - 2022-12-31

Dofinansowanie: 1 771 457,15 PLN

Opis projektu: Projekt dotyczy deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i polega na zwiększeniu dostępu 90 os.(54 kobiet i 36 mężczyzn) w wieku powyżej 65 lat, zamieszkujących woj. śl., a w szczególności subregion centralny, do porad i konsultacji lekarza POZ i lekarzy specjalistów, badań medycznych, rehabilitacji oraz teleopieki.

Grupa docelowa proj. to 80 os.niesamodzielnych (48 K/32 M) oraz 7 os. kadry medycznej Partnera proj.

W projekcie zaplanowano usługi zdrowotne (w tym badania: rtg, spirometrię, densytometrię, ekg spoczynkowe i wysiłkowe, ergospirometrię, usg, ocene składu masy ciała oraz ocenę postawy, zakresu ruchu, dynamiki i siły układy kostno-stawowego mięśniowego), rehabilitację (w tym m. in. terapię komorą hiperbaryczną) oraz usługi teleopieki (90 opasek SOS) i tele usługi medyczne (54 zdalne EKG i 23 zdalne glukometry). Telemedycyna pozwoli na świadczenie usług w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę.

 

 

 Rozpoczęliśmy nabór do projektu

Zapraszamy!

 

 

Co oferujemy w projekcie:

- 3 bezpłatne wizyty u lekarza POZ (internisty),

- 8 bezpłatnych wizyt u lekarzy specjalistów, według potrzeb (ortopeda, kardiolog, urolog, neurolog i in.)

- bezpłatne badania: rtg, usg, ekg i in.

- bezpłatne zabiegi w komorze hiperbarycznej,

- bezpłatną rehabilitację i fizjoterapią wg wskazań lekarza rehabilitacji medycznej, przyjmującego w ramach projektu,

- usługi telemedyczne: opaskę SOS („opaskę życia”), zdalne EKG i/lub zdalny glukometr wraz z całodobową możliwością konsultacji wyników i stanu zdrowia (również w niedzielę i święta, 24h na dobę).

 

Przez jaki okres: od teraz do 30.11.2022 r.

Kto może zgłosić się do projektu: osoby w wieku 65+ zamieszkujące województwo śląskie.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu (uczestnika lub osoby do kontaktu).

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc!

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 721 060 610

 

 

 

ZAMÓWIENIE NR 1

Termin składania ofert: 28.08.2020 do godz. 10.00

Przedmiot zamówienia: Urządzenia telemedyczne wraz z ich obsługą przez Telecentrum Medyczne.

Status zamówienia: zakończono

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PO ZMIANIE 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAPYTANIE OFERTOWE

UMOWA (PROJEKT)

FORMULARZ OFERTY

INFORMACJE O WYNIKACH

 

 

ZAMÓWIENIE 2

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza POZ i lekarzy specjalistów.

Termin składania ofert: 19.10.2020 do godz. 10.00

Status zamówienia: rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA (PROJEKT) zaktualizowana na bazie konkurencyjności*

INFORMACJĘ O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

 
*Zmiana dotyczyła daty Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, wydane przez Ministerstwo Rozwoju z dn. 22 sierpnia 2019 r. (dalej: Wytyczne). 
W poprzedniej wersji była data: 19.07.2017 zmieniono na datę: 22 sierpnia 2019 r.
 
 

 

ZAMÓWIENIE 3

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych – badań oraz zabiegów.

Termin składania ofert: 26.10.2020 do godz. 10.00

Status zamówienia: w trakcie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA (PROJEKT)

 
 

ZAMÓWIENIE 4

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług w charakterze rehabilitanta/fizjoterapeuty.

Termin składania ofert: 28.10.2020 do godz. 10.00

Status zamówienia: w trakcie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA (PROJEKT)